Privacyverklaring

Bij HyperTalented respecteren we uw privacy, dus we zouden uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan anderen verspreiden. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren, hebben wij alleen (de voor de hand liggende) informatie nodig die nodig is om werkgevers en werknemers bij elkaar te brengen.

Daarnaast maakt onze website gebruik van cookies (uiteraard als u hiermee instemt) om de bruikbaarheid voortdurend in uw voordeel te verbeteren. Gegevens die hieruit voortvloeien worden nooit aan derden verstrekt en worden uitsluitend gebruikt om de beleving van onze website te verbeteren: https://hypertalented.nl. Deze privacyverklaring beschrijft welke en waarom wij gegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast beschrijven we hoe het wordt gebruikt.

Wij hebben het gebruik van onze website, wervingsprocessen en diensten ingericht volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, maar als u ons deze gegevens achterhoudt, kunnen wij u mogelijk niet zo goed mogelijk van dienst zijn.

Hoe en wat voor soort gegevens verwerken wij?

Alle gegevens die worden verwerkt en geregistreerd hebben te maken met het gehele wervingsproces. Tijdens dit proces worden de volgende gegevens verwerkt:

  • Curriculum Vitae & motivatie
  • Correspondentie
  • Betalingsdetails

Wanneer je via onze website op een vacature solliciteert of een gesprek hebt met een van onze collega’s, dan maken we een aantekening in onze database. Dit wordt toegevoegd aan uw eigen persoonlijke profiel, waardoor we snel kunnen handelen wanneer zich een geweldige kans voordoet. Deze informatie wordt met niemand gedeeld zonder uw toestemming. U kunt ons ook op elk moment vragen uw profiel te verwijderen.

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden, kan nooit volledig worden gegarandeerd. Als je meer wilt weten over de keuzes die we maken bij het verwerken van je persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via ko@hypertalented.com.

Juridisch

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als u ons daar expliciet toestemming voor geeft. Sommige onderdelen zijn zelfs wettelijk verplicht. Deze noodzakelijke gegevens zijn om te voldoen aan onze belastingplicht.

Daarnaast verwerken wij ook specifieke informatie vanwege wettelijke verplichtingen wanneer wij een werknemer en werkgever succesvol hebben bemiddeld.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Geen enkel recruitmentproces is precies hetzelfde, daarom is er ook geen eenduidig ​​antwoord op deze vraag. Wanneer wij bezig zijn met het vinden van een passende baan voor jou, bewaren wij je gegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces zorgvuldig en succesvol af te ronden.

In het geval dat we verwachten binnen afzienbare tijd een passende vacature te vinden, zullen we uw gegevens bewaren om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen met derden voor marketingdoeleinden, zoals reclame.

Uw rechten binnen de AVG

Als u betrokken bent of bent geweest bij onze dienstverlening, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt tot een persoonlijk profiel. Als u wilt, kunt u dit profiel te allen tijde inzien of verwijderen. U kunt een kopie opvragen via ko@hypertalented.com. Bent u van mening dat de persoonsgegevens die wij van u hebben niet up-to-date zijn of gewijzigd kunnen worden? Neem dan contact met ons op voor rectificatie.

U heeft te allen tijde het recht om bij ons een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens tijdelijk of definitief te laten verwijderen. Afhankelijk van hoe ver de kandidaat in het proces is, kan het zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens nodig hebben om administratieve en/of juridische redenen.

Heeft u een tip of opmerking, laat het ons weten! Om uw rechten uit te oefenen kunt u ons een e-mail sturen op ko@hypertalented.com. Ook is er de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit via hun website CNIL.

Inzage, wijziging en/of verwijdering

Als u uzelf wilt uitsluiten van onze e-mails kunt u zich te allen tijde afmelden via de uitlogknop onder onze e-mails. Heeft u daarnaast nog vragen, opmerkingen, klachten of wilt u uw persoonlijke gegevens bijwerken/verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via: ko@hypertalented.com. Heeft u direct contact met een van onze adviseurs, dan adviseren wij u direct contact met hen op te nemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Hypertalented behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Alle wijzigingen worden op deze pagina gecommuniceerd. We raden u aan om regelmatig onze website te checken. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 oktober 2022.