Privacy policy

Privacy policy

Bij Hypertalented respecteren we je privacy, dus we zouden je gegevens nooit zonder jouw toestemming aan anderen verstrekken. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren, hebben we alleen (voor de hand liggende) informatie nodig die nodig is om werkgevers en werknemers bij elkaar te brengen.

Daarnaast maakt onze website gebruik van cookies (mits u daarmee instemt uiteraard) om de gebruiksvriendelijkheid continu te verbeteren, in uw voordeel. Gegevens die hieruit voortkomen zullen nooit aan derden worden verstrekt en worden uitsluitend gebruikt om de beleving van onze website te verbeteren: https://hypertalented.com In deze privacyverklaring wordt beschreven welke en waarom wij gegevens verzamelen als u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast beschrijven we hoe deze gegevens worden gebruikt.

Wij hebben het gebruik van onze website, wervingsprocessen en diensten ingericht volgens de GDPR (General Data Protection Regulation). U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar als u ons deze gegevens onthoudt, kunnen wij u mogelijk niet zo goed van dienst zijn.

Hoe en wat voor gegevens verwerken wij?

Alle gegevens die worden verwerkt en geregistreerd, hebben te maken met het gehele sollicitatieproces. Tijdens dit proces worden de volgende gegevens verwerkt :

  • Curriculum Vitae & motivatie
  • Correspondentie
  • Betalingsgegevens

Wanneer je via onze website solliciteert op een vacature of een gesprek hebt met een van onze collega’s, maken wij een aantekening in onze database. Dit wordt toegevoegd aan je persoonlijke profiel waardoor wij snel kunnen handelen wanneer zich een mooie kans voordoet. Deze informatie wordt zonder jouw toestemming met niemand gedeeld. U kunt ons ook op elk moment vragen uw profiel te verwijderen.

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan nooit volledig worden gegarandeerd. Als u meer wilt weten over de keuzes die wij maken bij het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via ko@hypertalented.com.

Wettelijk

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Sommige onderdelen zijn zelfs wettelijk verplicht. Deze noodzakelijke gegevens zijn om te voldoen aan onze belastingplicht.

Daarnaast verwerken wij ook specifieke gegevens vanwege wettelijke verplichtingen wanneer wij een werknemer en werkgever succesvol hebben bemiddeld.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Geen enkel wervingsproces is precies hetzelfde, daarom is er geen eenduidig antwoord op deze vraag. Wanneer wij bezig zijn met het vinden van een passende baan voor u, bewaren wij uw gegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces zorgvuldig en succesvol af te ronden.

In het geval dat wij verwachten binnen afzienbare tijd een passende vacature te vinden, zullen wij uw gegevens bewaren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden, zoals reclame.

Uw rechten binnen de GDPR

Indien u betrokken bent (geweest) bij onze dienstverlening, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt in een persoonlijk profiel. U kunt dit profiel te allen tijde inzien of verwijderen. U kunt een kopie opvragen via ko@hypertalented.com Bent u van mening dat de persoonsgegevens die wij van u hebben niet actueel zijn of mogelijk gewijzigd zijn? Neem dan contact met ons op voor rectificatie.

U heeft te allen tijde het recht om bij ons een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens tijdelijk of definitief te laten verwijderen. Afhankelijk van hoe ver de kandidaat in het proces is, kan het zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens om administratieve en/of juridische redenen nodig hebben.

Als u advies of opmerkingen heeft, laat het ons weten! Om uw rechten uit te oefenen kunt u ons een e-mail sturen op ko@hypertalented.com. Ook bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming via hun website CNIL.

Toegang, wijziging en/of verwijdering

Indien u zich wilt uitsluiten van onze e-mails kunt u zich te allen tijde afmelden via de afmeldknop onder onze e-mails. Heeft u bovendien vragen, opmerkingen, klachten of wilt u uw persoonlijke gegevens bijwerken/verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via: ko@hypertalented.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Hypertalented behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Alle wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig onze website te controleren. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 januari 2021.

HyperTalented

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als “HyperTalented SARL.” met Sirene (KvK)-nummer —. Neem een kijkje op https://hypertalented.com/what-we-do/ als u meer wilt weten over Hypertalented en haar diensten.

2400 gekwalificeerde kandidaten
in in SaaS en Digital Media in Amsterdam.